နောက်ခံသမိုင်းကြောင်း

လေ့လာဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ရေးအဖွဲ့ (ပညာရေး) ကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၇) ရက် (ကြာသပတေးနေ့) တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၊ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့အစည်းအမှတ် (၇/၂၀၁၆) ၏ သဘောတူခွင့်ပြုချက်အရ အောက်ပါအတိုင်းဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။

အရာထမ်း ရာထူးအမှုထမ်း ရာထူးစုစုပေါင်း ရာထူး
၁၆၃၈၅၄