မြန်မာ့ပညာရေးရုပ်သံ (Myanmar Education Channel) ထုတ်လွှင့်ပြသနိုင်ရေးအတွက် ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်း

လေ့လာဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ရေးအဖွဲ့ (ပညာရေး) သည် ကျောင်းပြင်ပနှင့်တစ်သက်တာပညာရေးဉီးစီးဌာနက ထုတ်လွှင့်လျက်ရှိသော မြန်မာ့ပညာရေးရုပ်သံ   (Myanmar Education Channel) တွင် ဉီးစီးဌာနအသီးသီး၏ ပညာရေးကဏ္ဍတိုးတက်ဖွံဖြိုးရေးအတွက်   ဆောင်ရွက်နေမှုများကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ ပြည်သူလူထုကို ထုတ်လွှင့်ပြသနိုင်ရေးအတွက် ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။