အသစ်ခန့်အပ်သည့် နည်းပြ/ သရုပ်ပြများ၊ အထက်တန်းပြများ၊ လက်ထောက်အလယ်တန်းပြများ၊ လက်ထောက်မူလတန်းပြများအတွက် ကျင်းပပြုလုပ်သည့် မွမ်းမံသင်တန်းများ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှုအပေါ် လေ့လာဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်း

လေ့လာဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ရေးအဖွဲ့ (ပညာရေး) သည် တက္ကသိုလ်အသီးသီးနှင့် ပညာရေးဒီဂရီကောလိပ်များတွင် အသစ်ခန့်အပ်သည့် နည်းပြ/ သရုပ်ပြများ၊ အခြေခံပညာကျောင်းများတွင် အသစ်ခန့်အပ်သည့် အထက်တန်းပြများ၊ လက်ထောက်အလယ်တန်းပြများ၊ လက်ထောက်မူလတန်းပြများအတွက်   မွမ်းမံသင်တန်းများအား  လေ့လာဆန်းစစ်မှုများ ပြုလုပ်နိုင်ရေးအတွက် သင်တန်းတက်ရောက်သူများ၏ တက်ရောက်ခဲ့သော သင်တန်းအပေါ် သဘောထားအမြင်ဆန်းစစ်လွှာကို   Google Form   ဖြင့်   စစ်တမ်းကောက်ယူပြီး တွေ့ရှိချက်၊   သုံးသပ်ချက်၊ အကြံပြုချက်များ   ပါဝင်သော အစီရင်ခံစာအား   ပြုစုတင်ပြခြင်းများ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။