ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတနိုင်ငံတွင် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ မေလ (၁၄) ရက်နေ့မှ မေလ (၁၈) ရက်နေ့အထိ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သော “Quality Assurance through Results Based Monitoring and Evaluation” အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတက်ရောက်ခြင်း

ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတနိုင်ငံတွင် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ မေလ (၁၄) ရက်နေ့မှ မေလ (၁၈)  ရက်နေ့အထိ ကျင်းပပြုလုပ်သော “Quality Assurance through Results Based Monitoring and Evaluation” အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတွင် M&E Core Team အဖွဲ့ဝင်များအနေဖြင့် လေ့လာဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ရေးအဖွဲ့ (ပညာရေး) မှ (၂) ဦး၊ လေ့လာဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ရေးအဖွဲ့ (သုတေသန) မှ (၂) ဦး၊ ပညာရေးသုတေသန၊စီမံကိန်းနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာနမှ (၂) ဦး၊ နည်းပညာသက်မွေးပညာနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာနမှ (၃) ဦး တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။